Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost Jan Pelc, se sídlem Koldům 1580, 436 01 Litvínov, identifikační číslo: 72593334, zapsané do živnostenského rejstříku MÚ Litvínov pod č.j. 2020149, ev. č. 350802-8234-00 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Koldům 1580, 436 01 Litvínov, adresa elektronické pošty shop@pekelec.com.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1. Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas udělovaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení či provádění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Doba, po kterou budou vaše osobní údaje správcem uloženy, je 16 let, nejdéle však do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Správce může mít v případě potřeby v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou v tomto smyslu myšleni poskytovatelé mailingových či cloudových služeb.

6. Práva subjektu údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: zasláním požadavku na adresu pro doručování: Jan Pelc, Koldům 1580, 436 01 Litvínov, popř. na adresu elektronické pošty shop@pekelec.com.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.