Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy (pouze koncový spotřebitel, netýká se nákupu na IČO) obchodní společnosti Jan Pelc se se sídlem Koldům 1580, 436 01 Litvínov, identifikační číslo: 72593334

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího: Jan Pelc, Koldům 1580, 436 01 Litvínov, e-mail: shop@pekelec.com formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ke stažení na stránkách www.pekelec.com v sekci Informace, není to však vaší povinností.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

2.2. Převzetí zboží - V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

2.3. Náklady spojené s vrácením zboží - Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží (dopravné za cestu od spotřebitele k dodavateli a v případě nutnosti přebalení výrobku v případě, že je nutné výrobek přebalit).

2.4. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží - Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Zboží nesmí jevit známky používání a opotřebení. Textilní zboží nesmí být vyprané a musí obsahovat všechny původní prvky, které mělo v době prodeje, včetně všech etiket, visaček apod. Kupující tak není oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  • oblečení/zboží jeví známky používání a opotřebení
  • oblečení/zboží je vyprané
  • oblečení/zboží je špinavé, mokré nebo zapáchá
  • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí
  • spodní prádlo, plavky či ponožky z hygienických důvodů vrátit nebo vyměnit nelze
  • oblečení/zboží je bez původních cedulek, štítků a visaček
  • zboží již není schopné dalšího prodeje