Obchodní podmínky obchodní společnosti: Jan Pelc se sídlem: Koldům 1580, 436 01 Litvínov, identifikační číslo: 72593334 zapsané do živnostenského rejstříku MÚ Litvínov pod č.j. 2020149, ev. č. 350802-8234-00 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pekelec.com. | V Litvínově dne 1. 3. 2019