➥ 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného v sekci Informace webového rozhraní. 

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3. Naše webové servery mohou, například pomocí cookies, pasivně shromažďovat data o vašem počítači a připojení k internetu, jako je IP adresa vašeho počítače a/nebo o vašem poskytovateli internetového připojení, o datu a času, kdy jste se připojili k naší webové stránce, o internetové adrese webů, ze kterých jste přišli na naše stránky, o počítačové technologii, kterou používáte a o vašich pohybech a preferencích na našem webu. Můžeme také používat tyto cookies ke shromažďování informací v souvislosti s vašimi budoucími návštěvami webových stránek (například zapamatování si uživatelského jména a hesla), aby vás a vaši případnou předchozí návštevu web rozpoznal a sledoval vaši další činnost v internetovém obchodě.

Máte možnost svůj internetový prohlížeč konfigurovat tak, aby vás informoval, když obdržíte cookie a aby vám dal možnost takové cookie přijmout či zamítnout. Dále máte možnost zablokovat všechny cookies. Chcete-li změnit nastavení prohlížeče, klikněte na sekci nápovědy v prohlížeči a postupujte podle jejích instrukcí.
Statistiky získané pomocí cookies se neužívají k tomu, aby vás osobně někdo identifikoval, ale pomáhají nám pochopit, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Statistiky neobsahují žádné osobní údaje a používá je jen tým naší technické podpory a marketingu pro účely správy webu. Vyhrazujeme si právo používat další technologie jako štítky (tags), majáky (beacons) a nástroje ke sbírání údajů o pohybech na webu (navigace). Můžeme kombinovat data shromážděná pomocí cookies a dalších sledovacích technologií s osobními údaji, avšak v tom případě veškerá taková data chráníme jako osobní informace podle zásad o ochraně osobních údajů.

Tato webová stránka také používá Google Analytics, službu pro analýzu webu od firmy Google, Inc. (dále jen „Google”). Google Analytics používá cookies, aby nám pomohla analyzovat, jak se náš web využívá, sestavuje zprávy o aktivitě na webu a poskytuje další služby týkající se aktivity na webu a používání internetu. Používáním našich webových stránek dáváte souhlas, aby Google data o vás zpracovával způsobem a s účelem uvedeným výše. K prohlédnutí směrnic Google o ochraně soukromí přejděte prosím na http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Pro zablokování odesílání dat do Google pro analytické účely si můžete instalovat Google Analytics Browser Add-On (podrobnosti najdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).